Deregulering


Ook begin jaren '80 was er een streven naar minder regels voor de bouw. Kleine uitbreidingen wilde men vrijstellen van bouwvergunningen. Ook welstand stond ter discussie.
Gemeentes zagen deze "chaotische ideeŽn" met grote tegenzin ontstaan.
Onze toenmalige directeur van Gemeentewerken, Ir. A. J. Poort, vroeg mij om voor zijn spreekbeurt een aantal cartoons te maken, waarmee de gevolgen van een dergelijke deregulering min of meer belachelijk werden gemaakt.... Alhoewel... belachelijk?
Later zijn deze afbeeldingen ook veel in vakliteratuur gebruikt.

Klik op de cartoons voor een uitvergroting.