Stallingsruimte Begraafplaats

Projectnummer: 02-001
Adres: Wierdensestraat 140 - Almelo
Bruto vloeroppervlak: 60 m2 (excl. bergzolder)

Het gebouwtje is klaar. Nu
nog de bestrating er om-
heen.


Al in 2001 was er een schets gemaakt voor deze stallingschuur op het terrein van de algemene begraafplaats aan de Wierdensestraat.
Een jaar later werd het idee weer opgepakt en uitgewerkt. Een eerste raming kwam uit op € 55.880,- "all in".
Er is geruime tijd gewacht op de beschikbaarstelling van het krediet, dat voor een deel in maart 2003 beschikbaar kwam. Er werd daarbij verzocht om bezuinigingen en een nieuwe begroting. Het lukte ons om met een sterk versoberde uitvoering de prijs naar beneden te krijgen tot € 38.996,- (incl. BTW, voorbereidingskosten, enz., kortom: all in).
Bij de bouwaanvraag moest ook een monumentenvergunning verleend worden, wat extra tijd kostte, maar op 20 januari 2004 kwam die monumentenvergunning af en kon er gebouwd worden.
In de schuur zijn gescheiden stallingsruimten opgenomen voor zowel Soweco als de begraafplaats. Ook een fietsenstalling voor het personeel is meegenomen en onder de kap is ruimte voor een bergzolder gerealiseerd.

Het eenvoudige bouwwerkje is typisch een voorbeeld van klussen, die in eigen beheer gerealiseerd konden worden door de bouwafdeling van Technische Service.
De bouw is begeleid door Leon Bekhuis.