Bibliotheek Schelfhorst (uitbreiding)

Projectnummer: 00-016
Adres: Binnenhof 51 (Schelfhorst) - Almelo
Bruto vloeroppervlak: 216 m2

De bibliotheek van vˇˇr
de uitbreiding.De bibliotheek na de uit-
breiding.De entree is extra duide-
lijk gemaakt.


De goed lopende dependance van de Almelose bibliotheek in de Schelfhorst had dringend ruimteuitbreiding nodig. Deze bibliotheek maakt deel uit van het wijkcentrum en is ontworpen door de Almelose architect Jan van Elsberg.
De opdracht voor de uitbreiding van deze bibliotheek komt van de directeur, Jan Krol.
Uit respect voor het bestaande gebouw en zijn ontwerper heb ik contact gezocht met de inmiddels gepensioneerde Jan van Elsberg. In goed overleg (wij kennen elkaar uit het verleden) is besloten, dat er geen bemoeienis van hem nodig is en dat hij er vertrouwen in heeft dat ik een "nette en passende" uitbreiding aan het gebouw zal maken.
Niet alleen de bibliotheek wordt uitgebreid met 160 m2, maar ook het wijkcentrum krijgt een extra vergader/activiteitenruimte van 56 m2 erbij.
De uitbreiding wordt geheel in dezelfde stijl en kleurstelling uitgevoerd als het bestaande gebouw. De bibliotheekuitbreiding komt verlaagd tegen het bestaande gebouw aan te liggen, dat vanwege de bestaande "split-level" indeling, waardoor het gebouw voor een deel op een "terp" ligt.

De planvorming krijgt de nodige vertraging, omdat het Jan Krol nogal wat moeite kost om de nodige financiŰn (o.a. uit subsidies) rond te krijgen.
De aanbesteding vindt dan tenslotte plaats op 6 juni 2003, waarbij het werk enkele weken later aan de laagste inschrijver wordt gegund, zijnde Bouw- en Betonbedrijf L÷wik BV te Almelo, voor de som van € 263.500,- exclusief BTW (alleen het bouwkundige deel). De installaties worden voor een bedrag van € 66.950,- (exclusief BTW) gegund aan Loohuis Installatietechnieken uit Ootmarsum.