Busstation bij C&A

Projectnummer: 74-005
Adres: De Werf - Almelo
Bruto vloeroppervlak: circa175 m2

Aanvang van de bouw.
Op de achtergrond de
Kloosterhofflat.Het busstation is gereed.
Links de kiosk met open
voorruimte, rechts de af-
gesloten ruimte.Nog een plaatje uit een
iets andere hoek.


Dit werk is te aardig om niet te noemen. Te meer omdat het al weer is gesloopt, aangezien het plaats moest maken voor een winkelcentrum met parkeerdek. De Werf, waaraan het was gelegen, bestaat ook niet meer.
In ons bouwarchief was er helaas ook niets meer van te vinden, zodat ik op mijn geheugen af moet gaan.

Het busstationgebouwtje bevatte een kiosk, waar je tevens een warme snack kon kopen, een overdekte (luifel)ruimte en voor als het erg koud of winderig was zelfs een afgesloten ruimte, overigens wel met veel glas om het komen en gaan van de bussen in de gaten te kunnen houden. Er was zelfs een publiek toilet in opgenomen.
De vormgeving was afgeleid van de toenmalige winkelluifels van de aangrenzende dagwinkels: blokvormige eenheden met afgeknotte uiteinden en dat ook doorgezet in de dakranden (bekleed met steenrode asfaltshingels).

Ik kan me ook nog herinneren, dat het een leerlingbouwplaatsproject was en dat in de gemetselde muren fraaie examenstukjes van de leerling-metselaars waren opgenomen in de vorm van baksteenfiguraties.
Welke aannemer het destijds bouwde is me helaas ook ontschoten.
In het historisch archief van de gemeente Almelo zijn nog enkele foto's te vinden van dit busstation. Op een foto uit 1979 staat het er nog niet en op een foto uit 1981 wel. Het moet dus in die periode gebouwd zijn.