Pension Maatschappelijke Opvang

Projectnummer: 03-006
Adres: Adastraat 6-8 - Almelo
Bruto vloeroppervlak: 920 m2 (excl. zolder)

Een oude foto van uit de
tijd, dat het pand nog het
kadaster herbergde.Van Adastraat 6 staat al-
leen de oude voorgevel
en een zijgevel overeind.
Het achterliggende deel
wordt volledig nieuwbouw.De nieuwe voorgevel na
restauratie. Rechts is het
pand Adastraat 8.Ook de oude voordeur is
helemaal gerestaureerd.Het achterdeel van Ada-
straat 6 heeft vier bouw-
lagen.


Het heeft veel voorberei-dingstijd gekost om dit pro-ject te realiseren.
De gemeente wilde de panden Adastraat 6 en 8 bestemmen voor opvang van daklozen. Bij iedere gemeente berust de plicht daarvoor.
Nadat andere (tijdelijke) pogingen mislukt waren viel het oog op deze twee panden, waarvan Adastraat 6 al in bezit van de gemeente was (helaas voor een deel uitgebrand) en Adastraat 8 in eigendom van een particulier. De bestemming was al ge-schikt voor het doel (Ada-straat 6 was vroeger Huize Tibertius geweest, dat in een nieuw pand naar de Brug-straat was verhuisd), zodat er op dat gebied geen proce-dureproblemen konden ont-staan.

Participanten met betrekking tot het realiseren van dit plan voor een "Pension Maatschappelijke Opvang" waren de gemeente Almelo, Stichting Humanitas Onderdak Twente en de woningbouwverenigingen Beter Wonen en St. Joseph.
Reeds in 2002 was er al een programma van eisen opgesteld. Op 8 mei 2003 werd een eerste vergadering belegd om te bezien wat de mogelijkheden van dit 800 m2 grote perceel waren met de beide panden Adastraat 6 en 8 als uitgangspunt. De voorgevel van Adastraat 6 was monument, het achterliggende deel "niet noodzakelijk".
Probleem voor een efficiŽnte en compacte indeling waren de hoge ramen in de voorgevel, met bijbehorend hoge verdiepingslagen. In de eerste schetsen werden drie hoge bouwlagen ingepast, nadat oplossingen met een vide aan de voorzijde niet haalbaar bleken.
De onderhandelingen voor aankoop van Adastraat 8 namen meer tijd in beslag dan gedacht en zo kreeg ik wat meer tijd om na te denken over de verdiepingshoogte. Begin maart 2004 kwam de oplossing: het voorste deel met kantoren op de begane grond en woonkamers op de verdiepingen werd in 3 bouwlagen gehouden, terwijl het achterste deel met de pensionkamers in 4 bouwlagen werd opgezet. Zo hielden we een volledige zolderverdieping over aan extra expansiemogelijkheden voor de toekomst. Het achter de monumentale gevel van Adastraat 6 gelegen deel werd daarbij volledig als nieuwbouw opgezet, waarbij de detaillering van beleg, plinten en vensterbanken die van het oude pand kregen.

Indeling:
In dit project werden in totaal 21 pensionkamers gerealiseerd (12 to 15 m2) in 3 groepen van 7 stuks. Ieder groep kreeg de beschikking over een grote ruime woonkamer met een ruime keuken, waarin door meerderen tegelijk gekookt kon worden. Ook de natte cellen (toiletten en douches) werden in drie groepen verdeeld. Direct achter de monumentale voorgevel werd plek gereserveerd voor de portier en receptie, een spreekkamer, teamleider en een teamkamer/vergaderruimte. Verder zijn er ruimtes in het plan opgenomen voor wassen, strijken, linnengoed, kinderspeelkamer en diverse technische ruimtes.

De aanbesteding van dit project vond plaats op 22 juli 2004 en laagste inschrijver was Aannemersbedrijf Goossen BV uit Almelo voor de som van € 857.000,- exclusief BTW. Directievoering werd geleid door Henk Sandvoort, terwijl Pepijn Verbeek het dagelijks toezicht hield.

Enkele jaren later zal ook het pand Westerstraat 4 (zie situatie) geschikt worden gemaakt voor opvang van daklozen. Hier betreft het de zogenaamde "crisisopvang" en wordt ook beheerd door Humanitas. Voordeel is de onderlinge ligging (de percelen grenzen aan elkaar), zodat er eenvoudig uitwisseling kan plaats vinden tussen Adastraat en Westerstraat.
In dit laatstgenoemde pand is ruimte ingericht voor een slaapwacht met kantoor, drie pensionkamers, douches en toiletten en een woonkamer met keuken. Op zolder is was-, droog-, en strijkruimte plus een extra slaapkamer.