Engberink - kantoorgebouw met werkplaats

Projectnummer: 05-013
Adres: Hospitaalweg - Almelo
Bruto vloeroppervlak: kantoren: 605 m2 (in 2 bouwlagen), achterliggende werkplaats: 340 m2.

De voorgevel van het
kantoorgebouw is hier
bijna klaar.Van de andere kant.De aan de achterzijde ge-
legen werkplaats met ma-
gazijn.


In het najaar van 2005 geeft het installatiebedrijf Engberink via de Industriegebouw Maatschappij te kennen, dat zij aan nieuwbouw van hun bedrijfspand denken. De gemeente wil daar wel medewerking aan verlenen aangezien op de huidige vestigingsplaats van Engberink plannen bestaan om een Almeloos "poppodium" te realiseren.
Men heeft een mooi kavel aan de Hospitaalweg op het oog met fraai uitzicht op de Van Rechteren Limpurgsingel.
Een eerste schets komt eind november 2005 klaar en er breekt een periode aan van overleg en planaanpassingen. Uiteindelijk resulteert dat in een definitief schetsplan op 12 juni 2006.
Het gebouw is strak en eenvoudig in zijn vorm gehouden, waarbij vooral de oranjerode baksteen van de verdieping spreekt t.o.v. de contrasterende zwarte onderlaag, die samen met de muur en hekwerk in het verlengde van het gebouw, zorgt voor een soort "afscherming" naar de drukke Van Rechteren Limpurgsingel toe.

De financiering voor de realisatie van het plan heeft echter vele mogelijkheden. Het kan via de industriegebouw maatschappij d.m.v. allerlei varianten in huurkoop, maar het kan ook gewoon door de ondernemer zelf gefinancierd worden. Engberink neemt voor deze overwegingen ruimschoots de tijd, er is immers geen directe haast voor realisatie van de plannen, zeker niet als blijkt, dat het poppodium niet zal doorgaan.
Na nog enkele kleine planwijzigingen is het plan eind 2006 definitief en staat het in februari 2007 in CAD: het plan kan ingediend worden. Het duurt echter nog tot oktober van datzelfde jaar voordat Engberink besluit om de nieuwbouw zelf te financieren en de bouw in eigen beheer uit te voeren.

Op 21 april 2008 wordt de bouwvergunning verleend en kan er gebouwd worden. De foto's hiernaast zijn eind oktober 2008 genomen en de bouw is bijna klaar.