Openbare basisschool "De Hagedoorn"

Projectnummer: 78-014
Adres: Wilgenstraat 11 - Almelo
Bruto vloeroppervlak: 1090 m2

Het schoolgebouw is inge-
past tussen de bestaande
bomen.Ieder lokaal heeft twee
"vitrine"-achtige elemen-
ten in de buitenkozijnen.Een kijkje vanuit de ge-
meenschappelijke ruimte
de lokalen in.In het lokaal is de dak-
vorm goed te herkennen.De in 1987 gerealiseerde
uitbreiding met 2 lokalen.


Deze school is gerealiseerd in het park van de Goossenmaat. Vanuit de omwonenden komt er weerstand, vooral vanuit de hoek waar de school komt te staan, want de school zal het uitzicht op het park belemmeren. Op een infomatieavond moet dan ook heel wat gepraat worden om te laten zien, dat door de kapvormkeuze en het handhaven van bestaande bomen het schoolgebouw goed kan worden ingepast en er "huislijk" zal gaan uitzien. Bovendien beseffen de omwonenden ook wel dat er een nieuwe school moet komen en dat het park de beste locatie is.
De school bestaat uit 8 klaslokalen en een speellokaal. Van die 8 klaslokalen zijn er 2 wat groter gemaakt en voor de kleuters bedoeld. Natuurlijk is ook hier weer, naar Zweeds model, een gemeenschappelijke ruimte centraal tussen de hoogste klassen gesitueerd. In de nok van deze grote binnenruimte is later een bibliotheek ingericht.

Aannemersbedrijf Goossen BV uit Almelo bouwt deze school voor fl 1.077.797,- (= € 489.083,-) exclusief BTW. Het betreft daarbij alleen het bouwkundig deel, want het electrawerk, centrale verwarming en het glas- en schilderwerk worden apart aanbesteed.

In 1987 wordt de school (onder werknummer 85-035) nog een keertje uitgebreid met 2 lokalen, een ruimte voor algemeen gebruik en een buitenberging, totaal 130 m2. (Zie laatste foto)
Ook bij deze uitbreiding is Goossen BV de bouwaannemer voor een bedrag van fl 190.084,- (= € 86.256,-) exclusief BTW. Gunning: 5 juni 1987.

Zie ook krantenknipsel.