Herderscheeschool uitbreiding met 2 lokalen

Projectnummer: 04-005
Adres: Schapendijk 3 - Almelo
Bruto vloeroppervlak: 178 m2

Materiaal, kleur en vorm-
geving geheel in overeen-
stemming met het be-
staande deel.De laagbouw rechts is
een gedeelte van het be-
staande gebouw.


Deze basisschool voor "zeer moeilijk lerende" kinderen had dringend behoefte aan een permanente uitbreiding met twee lokalen.
Aan onze afdeling het verzoek om aan het oorspronkelijke ontwerp van de Almelose architect Jan van Elsberg, waar mogelijk, een uitbreiding te realiseren. Binnen het bestaande bestemmingsplan kon gelukkig een plekje gevonden worden aan één van de uiteinden van het complex, zodat er geen tijdrovende artikel 19 procedure nodig was. Er moest weliswaar door ruimtegebrek in twee bouwlagen gebouwd worden, maar dat was voor de school geen enkel probleem.
Gekozen werd om het ontwerp helemaal in stijl van de bestaande architectuur te houden, zodat de uitbreiding heel natuurlijk in het geheel zou worden opgenomen.
Op de begane grond werd een bruto vloeroppervlak gerealiseerd van 92 m2 en op de verdieping 86 m2. Er werden daarmee een tweetal groepsruimtes ingepast van elk 50 m2 boven elkaar, een toiletgroepje op de eerste verdieping, twee bergingen en een nieuwe entreehal.
De aanbesteding voor dit werk vond plaats op 1 maart 2005 en werd voor € 154.000,- gegund aan Aannemersbedrijf Van Benthem B.V. te Deurningen (prijs inclusief installaties en exclusief BTW).
Oplevering vond plaats op 22 augustus 2005, naar ieders tevredenheid.