Clubgebouw ijsbaan

Projectnummer: 98-009
Adres: Sluiskade Zuidzijde - Almelo
Bruto vloeroppervlak: 360 m2

Aan deze zijde is de be-
stuurskamer gelegen.En aan deze zijde de ber-
ging voor het materieel.Het terras, dat grenst aan
de ijsbaan, hier helaas nog water...Maar hier is het ijs dan
toch nog (in wording)...


Het clubgebouw is gesitueerd langs het Almelo-Nordhornkanaal en ligt als een soort "dijkwoning" geflankeerd aan de aarden wal, die langs de oevers van het kanaal zijn opgeworpen.
Hierdoor is er een "split-level"-opdeling in het gebouw ontstaan met een hoogteverschil van 70 cm.
Het clubgebouw ligt met de kantineruimte (126 m2) en de bestuurskamer (30 m2)direct aan de lager gelegen ijsbaan door middel van een terras, dat aansluit op de clubruimte binnen. Verder zijn er toiletten voor dames en heren, een invalidentoilet, een bar/keuken met berging en de nodige bergruimte voor materieel en materiaal, benodigd voor de ijsbaan.

Van de totaal 360 m2 is 85 m2 in gebruik door de onderwatersportvereniging "Galathea". Men beschikt daarbij over een tweetal kleed- en doucheruimtes met toilet, een compressieruimte en een vulruimte voor de persluchtcylinders.
Gedoken en geoefend wordt o.a in het naastgelegen Almelo-Nordhornkanaal en het zwembad aan de overzijde.

In mei 1998 vinden de eerste gesprekken plaats met de twee ijsclub-verenigingen die Almelo kent om tot n gemeenschappelijk clubgebouw en ijsbaan te komen en een programma van eisen op te stellen. Er zijn ook de nodige gesprekken met de graaf van Regteren Limpurg nodig, want de ijsbaan is voor het grootste deel op zijn grond gepland. De eerste schetsen voor dit bouwwerk stammen uit februari 2000. Op 19 mei van datzelfde jaar wordt welstandsgoedkeuring verkregen.
Bouw- en betonbedrijf Gebroeders Lwik B.V. uit Almelo bouwt het complex als "leerlingbouwplaats". Om kosten te besparen worden de tekeningen uitgewerkt door de aannemer, die op zijn beurt architectenbureau Herman Kleisen inhuurt. Bij die uitwerking worden nog wat laatste aanpassingen meegenomen.
Alle betrokkenen blijken uiteindelijk zeer tevreden over het eindresultaat. Laat de vorst nu maar komen!