Industriegebouw Lankelma te Almelo

Projectnummer: 07-013
Adres: Einsteinstraat - Almelo
Bruto vloeroppervlak: kantoren: 960 m2 (in 2 bouwlagen), achterliggende hal: 960 m2.

De situatie aan de Ein-
steinstraat.


Vogelvlucht impressie.


De voorgevel.


Het uiteindelijk resultaat.
(Foto april 2010)

Omstreeks juni 2007 krijg ik via de Industriegebouwmaatschappij het verzoek om een industriepand te ontwerpen voor de firma Lankelma.
Dit ingenieursbureau heeft haar activiteiten op het gebied van geotechniek, milieutechniek en funderingadvies. Het uitvoeren van sonderingen en onderzoek van bodemmonsters i.v.m. eventuele verontreinigingen hoort tot haar taken.
Men wil zich graag vestigen op een kavel naast IMS, dat nog in eigendom is van IMS voor eventuele expansiemogelijkheden. Maar IMS wil deze grond wel uitruilen voor het kavel aan de andere kant van IMS aan de Einsteinstraat, een kavel dat in bezit is van Plegt Vos.

Het plan wordt in nauw overleg met de gebruikers opgezet, eerst met "idee-schetsen", daarna via een voorlopig schetsplan naar uiteindelijk een definitief schetsplan, dat begin maart 2008 bij bouwtoezicht wordt ingediend en op 14 april 2008 welstandsgoedkeuring krijgt.

De uitruil van de kavels wordt uiteindelijk in oktober 2008 geŽffectueerd, zodat de bouw, mits we er financieel met de aannemer uitkomen, ook van start kan gaan. De aannemer is (voor)geselecteerd op grond van inschrijving op basis van het definitief schetsplan met "globale uitgangspunten" en zal gaan meedoen in een soort bouwteamconstructie.
Het beperkte budget daarbij heeft al de nodige invloed op het ontwerp gehad, waarbij bouwwijze en materiaalgebruik kritisch gekozen moesten worden, zonder al te veel geweld te doen aan de specifieke vormgeving van de voorgevel met zijn ronde hoekgevel.

Hopelijk komt de bouwvergunning spoedig af en kan de aannemer gaan bouwen.
De oplevering van dit industriegebouw maak ik helaas niet meer mee in dienst van de gemeente Almelo, want per 1 januari 2009 ga ik op 62-jarige leeftijd met (vervroegd) pensioen.

In het voorjaar 2010 heb ik toch nog even een fotootje gemaakt van het inmiddels in gebruik genomen gebouw.