Manhattan-tribune

Projectnummer: 99-007
Adres: Steve Mokonelaan - Almelo
Bruto vloeroppervlak: 360 m2

Ook in 2008 staat de mo-
numentale tribune er nog
fier bij!


Dit was één van die leuke "klusjes er tussendoor", die ons vak zo aardig maken.
De reden om de verplaatsing en restauratie van deze monumentale oude Heracles-tribune aan te pakken kan niet beter omschreven worden als op de website van "Stichting tot behoud monumentale tribune Heracles 1924":
    Medio 1998 werd bekend dat SC Heracles Almelo een nieuw stadion zou gaan bouwen aan de Weezebeeksingel te Almelo. Het befaamde stadion aan de Bornsestraat zou worden afgebroken, zo ook de vermaarde Engelse ere-tribune die, (geheel van hout gebouwd) zou moeten worden gesloopt.

    Voor veel Almeloers, zeker voor de vele Heracles-fans was dit een bittere pil. Er werd een stichting in het leven geroepen die de opdracht op zich nam, de historische tribune van de ondergang te redden. De stichting heeft daarop in samenwerking met de gemeente Almelo en AVC Heracles in 1999 een plan ontwikkeld tot verplaatsing en volledige restauratie van de houten ere-tribune. Alle oorspronkelijke bouwtekeningen waren bewaard gebleven en konden goed worden gebruikt voor de restauratie. Met de bouw van de tribune (Engelse stijl) werd in 1924 begonnen en in het voorjaar van 1925 werd de tribune officieel in gebruik genomen.

    De rijke historie van Heracles is onlosmakelijk verbonden met Almelo. De stichting heeft middels sponsors gepoogd deze Monumentale Tribune voor Almelo te behouden hetgeen door veel inzet en ijver geheel is gelukt. Op 8 april 2000 werd de tribune officieel heropend op het terrein van AVC Heracles aan de Steve Mokonelaan te Almelo.
Zie ook www.monumentaletribune.nl/.

Het werk dat ik zelf aan deze Heracles-tribune (ook wel manhattan-tribune) heb mogen doen is bescheiden geweest, want ik heb slechts aan de hand van de oude blauwdrukken (in de archieven gevonden) de oude staat zo goed mogelijk proberen terug te brengen. Ik heb gespeurd naar oude foto's en gesprekken gevoerd met oude bestuursleden, die de tribune in oorspronkelijke staat nog goed gekend hebben.
Er was in de loop van de tijd nogal wat aan de tribune "gesleuteld" in de vorm van veranderingen en allerlei aanbouwsels.
Uiteindelijk is het meeste voorbereidingswerk verricht door Arend Kulsdom, die alles opnieuw heeft uitgetekend volgens de oorspronkelijke opzet.
In de uitvoering en begeleiding komt alle eer toe aan Henk Sandvoort, die naast de financiële voorbereiding ook de aanbesteding, directievoering, maar vooral ook de begeleiding tijdens de bouw op zich heeft genomen en voortdurend bij de bouw betrokken bleef.
In de ruimte onder de tribune, waar vroeger de kleedkamers ondergebracht waren, is nu een museumruimte ingericht, waar alle historische feiten van de sportclub Heracles zijn te vinden.