Montessori-basisschool (uitbreiding)

Projectnummer: 03-003
Adres: Jan Janslaan 4 - Almelo
Bruto vloeroppervlak: 116 m2 aanbouw

Hier de situatie van vr
de uitbreiding.Hier de situatie na de uit-
breiding. Ook het parke-
ren op de voorgrond is
meegenomen.


Ooit zijn er in het verleden al eens interne verbouwingen in deze school door onze afdeling verzorgd. Nu echter heeft men extra volume nodig in de vorm van een tweetal lokalen, waarvan n voor de peuter-speelzaal en n voor de middenbouwgroep.

In mei 2003 komen de eerste schetsen op papier, die rond oktober 2003 in nauw overleg met de gebruikers definitief worden. Het plan kan nu bestedingsgereed worden gemaakt. Er zal een nieuwbouwuitbreiding van 116 m2 en een interne verbouwing van 30 m2 worden gerealiseerd. Netto komt dat neer op twee lokalen van elk 52 m2, een gangdoorbraak naar deze twee lokalen met een breedte van 1.80 m, een berging voor het bestaande speellokaal en een toilet met douche en "verschoon"-tafel.

Na een wat moeizaam verlopende bouwaanvraagprocedure zijn op 11 februari 2004 alle stukken kompleet bevonden, wordt de bouwvergunning verleend en kan Bouw- en betonbedrijf Gebr. Lwik uit Almelo in mei van dat jaar met de bouw beginnen. De aanneemsom voor het karwei bedraagt € 119.000,- exclusief BTW. Eind oktober 2004 is de klus geklaard en kan er op 12 januari 2005 een feestelijke officile ingebruikname plaats vinden.
Ook wordt nog voorzien in de toevoeging van een zeven stuks parkeerplaatsen naast de school (tussen uitbreiding en woonflat).