Restauratie Rectorswoning

Projectnummer: 79-005
Adres: Korte Prinsenstraat 2 - Almelo
Bruto vloeroppervlak: 385 m2

Restauratie was heel hard
nodig.Van de fraaie houten
serre was niets meer heel.


Na de restauratie kon
men zijn ogen niet gelo-
ven.De serre is door de MTS
helemaal opnieuw nage-
maakt.De binnentuin werd weer
een oase van rust.Ook het interieur werd in
stijl gehouden. Een waar-
dig onderkomen voor het
Heemkunde Museum.


Toen uiteindelijk voldoende geld bijeen was gebracht voor de restauratie van het oude Rectorshuis (ook wel Latijnse School) verkeerde het bouwwerk reeds in een toestand van verregaande bouwvalligheid.
Het pand was geplunderd en ontdaan van alles wat nog waarde had. De ooit eens fraai betegelde schouwen waren grotendeels gesloopt en slechts enkele gebroken Delftsblauwe tegeltjes hadden het vandalisme overleefd. Van de fraaie houten buitenserre waren nog slechts wat verrotte restanten overgebleven, net genoeg om de detaillering en profileringen van af te leiden en zodoende uiteindelijk een natuurgetrouwe kopie te kunnen maken, een timmerproject dat de Almelose MTS voor zijn rekening heeft genomen.

Bij de restauratie is uitgegaan van de indeling, zoals die in 1979 werd aangetroffen: het oude rectorshuis aan de Korte Prinsenstraat met zijn uitbreidingen opzij en naar achteren.
De Almelose Heemkunde zou het als museum gaan gebruiken, waarbij vrijwel alle ruimtes een expositiefunctie kregen.
De restauratieploeg van Soweco kreeg de klus en bracht uiteindelijk een fraai stukje ambachtelijk restauratiewerk tot stand. Omdat het een museum werd en dus ook openbaar gebouw, werd een invalidentoilet geheel in stijl ingepast. Verder werd de zolderverdieping grotendeels als archiefruimte ingericht.
Op de begane grond bevinden zich een zestal museumkamers, waaronder de serre. De achtervleugel bestaat uit een ruime expositiezaal van 60 m2.
Gelukkig waren er nog veel zaken te achterhalen, zoals de fraai geschilderde plafondfiguratie in één van de museumkamers van het oudste deel van het huis. Ook de detailleringen van kozijnen, beleg en houten paneeldeuren waren goed bewaard gebleven en konden gerestaureerd of natuurgetrouw nieuw bijgemaakt worden. Het vakmanschap van enkele restauratietimmerlieden van Soweco kwam daarbij goed van pas.
Ook de binnentuin kreeg als kruidentuin een hernieuwd uiterlijk, passend bij het gerestaureerde pand. Aansluitend aan deze tuin werd overigens ook het "Heyda"-pand herbouwd, met de van sloop bewaard gebleven voorgevel van het oude snoepwinkeltje van de familie Heida. Het pand had ooit eens enkele tientallen meters verderop gestaan.

Het totale budget voor deze restauratie bedroeg hfl 300.000,- (= € 136.135,-), waarvan het bouwkundige deel voor Soweco hfl 156.500,- bedroeg.
Met de bouw werd gestart in januari 1985. De sleuteloverdracht aan het bestuur van de Heemkunde vond plaats op 10 juli 1986.

Het Heemkundemuseum floreert uitstekend in het Rectorshuis en groot was dan ook de vreugde van deze vrijwilligersorganisatie toen in 2003 het Heida-pand bij het museum mocht worden getrokken, waardoor het nijpend ruimtegebrek opgelost kon worden.

Tekening Begane Grond