Openbare basisschool De Reigershöfte - Uitbreiding

Projectnummer: 05-002
Adres: Hoornbladstraat 35 - Almelo
Bruto vloeroppervlak: 320 m2 extra bvo bijgebouwd

Het middelste lokaal is
nieuw, het hogere witte
deel is de centrale hal.Het volledige schoolplein
wordt opnieuw bestraat.Bij de entree aan de
Hoornbladstraat komt
ook de directeurskamer.


Een "brede buurtschool", die deze basisschool nu is geworden, heeft behoefte aan anderssoortige ruimtes en functies. Er vindt veel meer wijk- en ouderparticipatie plaats dan in een normale basisschool.
Het is dan ook daarom, dat de 8 jaar geleden uitgebreide school alsnog behoefte krijgt aan een centrale (tevens publieke) gemeenschappelijke ruimte voor allerhande activiteiten. Er wordt daarvoor een klaslokaal van 50 m2 opgeofferd om een grote centrale hal te maken, met een "open" computerlokaliteit op de verdieping in een deel van de hal. Voor het opgeofferde lokaal wordt overigens een nieuw en groter lokaal elders in het complex teruggeplaatst. Verder zijn er de nodige kleinere aanvullingen, voor o.a. de personeelsruimte, directeurskamer en een kinderdagverblijf.
Uit kostenbesparende overwegingen heeft het openbaar onderwijs zelf tijdens de bouw in toezicht voorzien en heeft onze afdeling de zaken afgerond tot en met de aanbesteding.
Ook het buitenterrein en de bestrating krijgt een totale "facelift".
De feestelijke opening van het eindresultaat vindt plaat op 10 oktober 2008.
De school heet voortaan "De Kubus".