Openbare basisschool De Reigershöfte

Projectnummer: 93-008
Adres: Hoornbladstraat 35 - Almelo
Bruto vloeroppervlak: 1325 m2, waarvan 475 m2 bestaand

Links de school en rechts
de woningen er tegenover.Het "tussenlid" en de lo-
kalen links met kap zijn
nieuw.Ook aan de achterzijde
wordt stevig met lokalen
uitgebreid.Deze binnenruimte zal bij
een volgende uitbreiding
ook grotendeels volge-
bouwd worden.


Het bestaande schoolgebouw op deze plek is slechts drie lokalen en een speellokaal groot en moet een volwaardige basisschool worden.
Het programma van eisen vraagt dan ook om 9 extra lokalen, zodat het totaal op 12 + een speellokaal komt.
Grond om op te bouwen is er gelukkig voldoende.
Aangezien ik in deze periode ook bezig ben met het ont-werp van het ernaast gelegen wijkcentrum De Schöppe, wordt in goed overleg besloten om beide complexen met elkaar te koppelen, zodat er gebruik kan worden gemaakt van elkaars ruimtes. Het is dan ook daarom dat er geen zoge-naamde "gemeenschappelijke ruimte" in de school wordt op-genomen, omdat het wijkcen-trum deze ruimte al in zich heeft.
De bouw gaat begin maart 1994 van start en wordt uitgevoerd door Nijhuis Bouw BV uit Rijssen, die met een bouwsom van f 1.087.000,- (= € 493.259,-) de laagste inschrijver is. In de zeer korte tijd van 5 maanden weet deze aannemer de bouw te realiseren, een knap staaltje!
De bouw wordt begeleid onder toezicht van Henk Sandvoort.

In 2005 zal de inmiddels tot "brede buurtschool" gepromoveerde basisschool wederom verbouwd en uitgebreid worden met o.a een accomodatie voor kinderopvang en (toch) een gemeenschappelijke ruimte, nu noodzakelijk gebleken vanuit de functie als brede buurtschool.