Herindeling van de voormalige Riet-MAVO

Projectnummer: 92-015
Adres: Violierstraat - Almelo
Bruto vloeroppervlak: 2430 m2 (begane grond + verdieping)

Het monumentale gebouw
nadat "Impuls" en de an-
dere gebruikers het pand
weer hebben verlaten.


Dit is een klus, waar niet zozeer esthetische ontwerpkunst aan te pas komt maar meer analytisch puzzelwerk.
Het is namelijk de bedoeling dat in deze voormalige MAVO (in de wijk De Riet) een aantal kantoorbedrijven ondergebracht moeten worden, waarvan "Impuls" de belangrijkste is.
De stichting Impuls ondersteunt werkzoekenden in opdracht van uitkeringverstrek-kende instanties en gemeenten. De andere gegadigden voor dit gebouw hebben ook met arbeidsvoorziening en beroepskeuze te maken en dus ook met elkaar, zodat de combinatie logisch is.
Om een monumentaal gebouw als de voormalige Riet-MAVO geschikt te maken als modern kantoorgebouw is een leuke uitdaging. Vooral de hoge borstwering bij de raamkozijnen en de hoge ruimtes leverden wat vindingrijkheid op, maar uiteindelijk is het toch gelukt en tot volle tevredenheid van de gebruikers, die op deze locatie jaren lang goed hebben kunnen functioneren.
Helaas is enige tijd later het gebouw "in zijn allure" verknoeid door een locale kunstenaar, die het houtwerk grotendeels in fel lichtgroen en vanillegeel liet schilderen.

In 2001 echter ziet Impuls zijn kans schoon om een wat centraler in de stad gelegen pand te betrekken (het SNS-gebouw aan de Wierdensestraat) en besluit daarheen te verhuizen. De "Riet-MAVO" komt, na eveneens het vertrek van de andere gebruikers, leeg te staan.