Openbare SO/MLK school De Oosteres

Projectnummer: 85-031
Adres: Winkelsteeg 6 - Almelo
Bruto vloeroppervlak: 1566 m2

Het schoolgebouw gezien
vanaf de Winkelsteeg.Ieder lokaal heeft een ei-
gen buitendeur met tuin.
Rechts is nog net de af-
rastering te zien van de
dierenweide.Ook in 2006 ziet de school
er nog perfect uit.


Deze school heeft een lange geschiedenis van voorbereiding gehad. Eerst is uitvoerig onderzocht of de bestaande school zodanig verbouwd kon worden, dat het aan de moderne eisen van onderwijs kon voldoen, maar de niet door gangen verbonden lokalen en de wat mindere staat van onderhoud gaven uiteindelijk de doorslag om de school voor het grootste deel te slopen en een nieuw ontwerp te maken. Pas in de periode van juli 1989 tot juni 1990 wordt de bouw gerealiseerd.
Slechts de centrale hal (met verdieping) en het gymlokaal blijven overeind en worden door het nieuwe plan "ingepakt". Tussen de bestaande centrale algemene ruimte en de nieuwbouwlokalen zijn (hoge) gangen met een glazen dak toegepast, waardoor veel daglicht naar binnen wordt gehaald.
De bouwkosten van deze school bedraagt f 1.540.200,- (= € 698.912.-) incl. installaties en excl. BTW.
Naast het bouwkundige deel krijgt de terreinaanleg ook veel aandacht met ruimte voor moestuintjes en dieren, belangrijke hulpmiddelen bij het onderwijs voor deze "moeilijk lerende kinderen".

Later zal de school nog drie keer uitgebreid worden met een aantal lokalen. De laatste uitbreiding wordt tegen het gymlokaal gesitueerd.

Van dit eerste plan is de plattegrond ook te bekijken.