Club- en kleedgebouw van SISU bij het Maatveld.

Projectnummer: 79-003
Adres: Het Maatveld - Borne
Bruto vloeroppervlak: begane grond: circa 330 m2

Een foto vlak na de ople-
vering van het gebouw.
De sintelbaan moet nog
worden aangelegd.Een foto uit 2008.
Het complex staat leeg.
SISU heeft een nieuw on-
derkomen aan de Kolthof-
singel.


Atletiekvereniging SISU heeft een nieuw club- en kleedgebouw nodig bij complex Het Maatveld (gemeente Borne, maar resorterend onder de sportraad Almelo).
In nauw overleg met het bestuur wordt een gebouw ontworpen, gesitueerd in een hoek van het terrein aan een verdiept aan te leggen atletiek-sintelbaan.
Er wordt uiteraard een kantine met (frisdrank)bar ingepast, de nodige sanitaire ruimtes, kleed- en was/doucheruimtes, bergingen voor veldmateriaal en een werkplaats en onderkomen voor de sportraadonderhoudsploeg.
Jaren later, in 1997, wordt gestart met de plannen voor een club- en kleedgebouw aan de Kolthofsingel te Almelo voor deze atletiekvereniging.