Sporthal/Restaurant Schelfhorst

Projectnummer: 80-020
Adres: Stins 1 - Almelo
Bruto vloeroppervlak: 1430 m2 (incl. 70 m2 van een wijktrafostation)

Als bouwmassa blijft de
sporthal natuurlijk domi-
neren.Een kijkje bij de hoofdin-
gang. Rechts daarvan
het restaurant.Hier is een deel van het
kunstwerk in de baksteen-
gevel te zien (ontwerp Jan
Gierveld). Links op de
achtergrond 't restaurant.


Toen een felle brand de Sporthal in de Schelfhorst in de as had gelegd, moest er een totaal nieuwe hal voor terugkomen.
En die kwam er. De plannen (waardering "met lof" van de Welstandscommissie) kwamen in de zomer van 1981 gereed. Op 1 oktober in datzelfde jaar begon aannemersbedrijf Gebr. Plegt uit Langeveen met de bouw.
Opvallend zijn de schuin afgeknotte boeiranden, die overal consequent zijn toegepast en vooral de zuidgevel met de hoofdentree een speels karakter geven. Op het dak van de sporthal zijn zonnecollectoren ge´nstalleerd voor de warmwatervoorziening. In het plan is veel aandacht besteed aan alternatieve energie-opwekking, want in de ruim bemeten centrale verwarmingsruimte op de verdieping is een zogenaamd "warmtewiel" opgenomen, waar warmte wordt teruggewonnen uit de afgevoerde ventilatielucht.
Binnen kan de sporthal (afmeting 27 x 43 meter) in drie aparte gymlokalen van 14 x 27 meter worden opgedeeld d.m.v. verticale vouwwanden. Deze aparte gymlokalen hebben verbinding met een binnengang, die voorlangs alle zes kleedruimtes is gelegd, zodat elke kleedkamer toegang heeft tot elke gymzaal, zonder door elkaars zaal te hoeven gaan.
Bovenop de kleedkamers is een bescheiden tribune gesitueerd. De twee rijen zitplaatsen bieden plaats aan 150 toeschouwers. Om de tribunes voor iedereen toegankelijk te maken is de sporthal voorzien van een lift voor gehandicapten.
In het bouwcomplex is ook een bestaand wijktrafostation opgenomen.

Het restaurant is geheel anders opgezet dan het oude. De bar is veel gemakkelijker bereikbaar vanuit de sporthal, terwijl het restaurantgedeelte ook van buiten af goed toegankelijk is. Het restaurant is volledig "selfsupporting" met 2 bars, keuken, bevoorradingsruimte, koelruimte, personeelsruimte met eigen toilet en natuurlijk een ruime garderobe met toiletten (incl. een invalidentoilet) voor het publiek. Het restaurant is d.m.v. een goed ge´soleerde schuifwand op te delen in een bargedeelte en een restaurantgedeelte (de grotere zaal). In zijn totaliteit beslaat het restaurant een bruto vloeroppervlak van 390 m2.

Aan de achterzijde van de sporthal is in het metselwerk een figuratie opgenomen van de Almelose kunstenaar Jan Gierveld, die met verschillende tinten baksteen een dynamisch lijnen- en vlakkenspel op de grote metselvlakken ontwikkeld heeft.

Eind 1982 werd de bouw voltooid en was Almelo weer een sporthal rijker. De volgende in de Windmolenbroek zou spoedig volgen.

Zie ook krantenknipsel.