Sporthal/Wijkcentrum Windmolenbroek

Projectnummer: 79-020
Adres: Leemhorst 5 - Almelo
Bruto vloeroppervlak: 2600 m2

De entreehal in aanbouw.Met 2 kranen worden de
ruim 30 meter lange ge-
lijmde houten liggers op
de kolommen geplaatst.Het plaatsen van de lig-
gers op de betonkoppen
moest heel voorzichtig
gebeuren.Links de sporthal, rechts
de entree en mogelijkhe-
den voor verdere uitbrei-
dingen.De achterzijde van het
complex: rechts de
sporthal.De entreehal met trap
naar de kleedruimtes,
invalidenlift en receptie.


Voor het ontwerp van deze sporthal met wijkcentrum is gekozen voor een duo architecten. Ik mocht dit bouwwerk samen met Kick Leijh vormgeven. Het werd een bijzonder plezierige samenwerking van twee (toen nog) jonge architecten, die dagen (en avonden) samen aan het schetsen gingen en zelfs een werkmaquette bouwden om de wat ingewikkelde vorm en splitlevelniveaus duidelijk te maken.
De sporthalvloer is enigszins onder het maaiveldniveau aangelegd met de daarbij horende kleed- en wasruimtes (6 stuks), terwijl het restaurant en de tribunes daar bovenop zijn geplaatst. Het resterende deel van het wijkcentrum ligt qua niveau er tussenin en dus op een soort “terp”.
De sporthal is ongeveer 1400 m2 groot en kan in drie gelijke delen worden verdeeld d.m.v. 2 vertikale vouwwanden. De rest van het gebouwencomplex beslaat nog eens zo’n 1200 m2.
Het bouwkundig werk is gegund aan aannemersbedrijf Goossen te Almelo voor de somma van f 2.113.144,- incl. 18% BTW (= € 958.903,-).
Het totale krediet voor dit complex was een stuk hoger namelijk f 4.292.000,- (= € 1.947.625,-), maar daar waren de volgende posten ook bij inbegrepen:
- Glas- en schilderwerk
- Electrische installatie + geluidinstallatie
- Verwarming
- Nutsaansluitingen en leges
- Houten sportvloer
- Lift
- Bar- en keukeninrichting
- Vertikale vouwwanden
- Zitbanken tribune
- Zonwering
- Voorbereidingskosten, planontwikkeling
- Advieskosten technische installaties
- Toezicht
- Bouwmanagement
- Kunstwerk
Met de bouw werd een aanvang gemaakt in het najaar van 1980 (?) en de oplevering vond plaats op 21 maart 1982.
Het complex was zodanig vormgegeven, dat er probleemloos een aantal te verwachten uitbreidingen “aangeknoopt” konden worden. Op het hieronder geplaatste overzichtschetsje zijn een aantal van die mogelijke uitbreidingen aangegeven. De schets stamt uit oktober 1981.

Dat er later heel andere funkties voor in de plaats kwamen bleek totaal geen probleem. Zo kwam er op de geplande plek voor de bibliotheek/kruiswerk/kreativiteitsruimte/gezondheidscentrum een kinderdagverblijf (ontwerp Kick Leijh) en werd in begin jaren ’90 weliswaar het wijkcentrumdeel uitgebreid, maar geen kerkgebouw gerealiseerd.
De uitbreiding van het wijkcentrum betrof een grote zaal met podium, een peuterspeelzaal (2 groepen), diverse vergader- en spreekkamers, toiletgroepen, technische ruimtes en een jeugdkelder onder het podium. Deze uitbreiding werd geraliseerd door Hegeman Bouw.

Zie ook krantenknipsel.