Openbare Basisschool De Stapvoorde
Uitbreiding met 2 lokalen


Projectnummer: 00-027
Adres: De Kolibrie 24 - Almelo
Bruto vloeroppervlak: 210 m2

En van de lokalen, die er
bij gekomen is.Links van de toegang het
lokaal; rechts bijruimtes,
zoals tv-kamer.


Tal van scholen zijn in de loop der tijd uitgebreid met enkele lokalen.
Zo ook de Stapvoorde in de Windmolenbroek. Hier moesten 2 lokalen en een aantal bij-ruimtes aangebouwd worden.
De eerste gesprekken vonden eind juli 2000 plaats.

Er werden een aantal moge-lijkheden geschetst en dat leidde in november van dat zelfde jaar tot een definitief schetsplan, waarvoor op 23 januari 2001 welstandsgoed-keuring werd verkregen.

Bij de aanbesteding op 2 mei 2001 bleek aannemersbedrijf Steggink BV uit Reutum de laagste inschrijver met
f 452.000,- (= € 205.109,-) en kreeg dan ook het werk gegund.