Rioolgemaal "De Sumpel"
Renovatie en herbestemming tot onderkomen Groen en Woonomgeving.


Projectnummer: 93-003
Adres: Jan Tooropstraat - Almelo
Bruto vloeroppervlak: 105 m2 (rioolgemaal) + 65 m2 (semi-permanente aanbouw)

Het oude rioolgemaal is
keurig gerenoveerd.Links is nog de aanzet
van de semi-permanente
aanbouw te zien.


Dit zijn van die klusjes "er-tussen-door", maar daarom niet minder leuk.
Op de plek van het oude rioolgemaal "De Sumpel" moest een onderkomen voor Groen en Woonomgeving worden gecreŽerd. Eerst dacht men het oude gemaalgebouwtje te verbouwen en te herindelen, maar al gauw kwamen we er achter, dat er dan te veel van het fraaie oorspronke-lijke karakter van het gebouw verloren zou gaan.
De oplossing werd gevonden in een semi-permanente aanbouw, waarin de kantine, een kleed/wasruimte en een kantoor voor de wijkcontactpersoon werd opgenomen en het rioolgebouw zelf voorzag in stallingsruimte en berging. Het trafodeel van de Cogas bleef ongemoeid. Rioolgebouw en aanbouw kregen aansluiting op elkaar via een entreehalletje in de aanbouw.
Het rioolgebouw werd weer in keurige staat teruggebracht en waar nodig gerepareerd, van een goed waterdicht dak voorzien en volledig geschilderd.

De aanbouw werd verzorgd door de firma Hodes uit Hengelo voor een aanneemsom van f 84.470,- (= € 38.330,-) excl. BTW.
Wim Schutte begeleidde dit klusje en leverde het de 24ste februari 1995 naar tevredenheid op.