Huize Tibertius

Projectnummer: 73-008
Adres: Brugstraat 31-33 - Almelo
Bruto vloeroppervlak: 1090 m2

Links het begin van de
pensionkamers. In het
midden op de begane
grond de woonkamer in-
clusief de erker.
Rechts de dienstwoning.De gezellige achtertuin.In het gangenstelsel is op
bepaalde plekken ruimte
voor een zitje.


Hoewel dit project al vanaf 1973 in voorbereiding was krijg ik bij mijn indiensttreding bij de gemeente Almelo op 1 maart 1977 hiermee met één van mijn eerste ontwerpopdrachten te maken. Het betreft een tehuis voor daklozen, waarvan slechts wat sumiere studieschetsjes voorhanden zijn van mijn inmiddels vertrokken voorganger.
Het programma van eisen is in grote lijnen al wel "rond": 35 (bewust) kleine pensionkamers, een gemeenschappelijke woonkamer (met aparte biljarthoek), een grote eetkamer, professionele keuken, gezamenlijke toiletgroepen en douches en enkele technische ruimtes. Bovendien moet er een dienstwoning met drie slaapkamers worden opgenomen in het complex voor de beheerster, mevrouw Scholten.
Dat de pensionkamers bewust klein zijn gekozen komt voort uit de filosofie, dat de van oorsprong dakloze bewoners overdag en 's avonds bij voorkeur niet op hun eigen kamer vertoeven, maar vanwege de sociale contacten en ter controle in de centrale huiskamer bij elkaar komen of buiten het gebouw. Op hun kamer van 2,10 x 3,60 m is dan ook slechts ruimte voor een bed, een wastafel, een kast en een stoel.
De gevel langs de Brugstraat is opgebouwd uit twee bouwlagen + een zolder boven het centrale deel (de huiskamer) en de dienstwoning, beide achter een "aanvallende" kapconstructie. Deze zolders zullen in later jaren ook gebruikt gaan worden voor het groeiend tekort aan pensionkamers.
Het achtergelegen deel van het complex is in laagbouw uitgevoerd met een platdak. Hier is ook terwille van de daglichttoetreding in de pensionkamers een kleine patio opgenomen. Er is dan nog voldoende ruimte over voor een redelijk ruime achtertuin, waar de bewoners al gauw gebruik van gaan maken in de vorm van een kippenhok, bokjes en geiten, een moestuintje, enz.
Het aannemersbedrijf Bramer B.V. uit Vriezenveen verwerft na een onderhandse aanbesteding op 12 augustus 1977 de opdracht voor het werk. De aanneemsom voor het bouwkundig werk (dus geen installaties) bedraagt fl 995.969,- (= € 451.951,-). Het project is mogelijk geworden, omdat het voor 95% (!) gesubsidieerd wordt door het rijk in het kader van de werkeloosheidbestrijding, een zogenaamd D.A.C.W.-project. Uiteindelijk wordt er over de totaal gemaakte kosten een bedrag van fl 1.137.000,- aan subsidie verleend.
Toezicht wordt gehouden door Herman Hans en Arend Kulsdom. De oplevering vindt plaats op 3 oktober 1978, dus zo'n 14 maanden bouwtijd.

Zie ook krantenknipsel.