Techno Starters Centrum

Projectnummer: 03-015
Adres: Industriegebied aan de A35 - Almelo
Bruto vloeroppervlak: 7200 m2 aan verhuurbare bedrijfsruimte.

Aanzicht van het Techno
Starterscentrum vanaf de
autosnelweg A35.


Hoewel dit project niet tot realisatie is gekomen is het toch de moeite waard om het te laten zien.
Het is in 2003 op verzoek van het gemeentelijke Team Economische Zaken (Industrie Gebouw Maatschappij) dat er een begin wordt gemaakt met dit mega-project.
Er is nog geen bestemmingsplan voor het Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT), een industriegebied aan de andere kant van de A35, maar Economische Zaken wil graag een Europese subsidie voor dit project binnenhalen en moet er dus vroeg bij zijn.
Vanaf 2003 tot 2007 zijn er een drietal verschillende ontwerpen gemaakt op diverse plekken in dit industriegebied. De oorzaak van deze onduidelijke gang van zaken ligt vooral aan de voortdurend wisselende ontwerpvoorwaarden, deels voortkomend uit het nog steeds in ontwikkeling verkerende bestemmingsplan.
Het hier getoonde plan is het derde plan, dat nu ook past in de uitgangspunten van het op dit moment vaststaande beeldkwaliteitsplan. Nieuwe voorwaarden in het inmiddels vastgestelde bestemmingsplan leveren echter wel problemen op o.a. voor wat betreft de hoogte van het gebouw. Nieuwe (oppervlakte)aanpassingen komen echter in conflict met de exploitatie-uitgangspunten, zodat een aanpassing voorlopig nog niet aan de orde is.
Hoe het uiteindelijk met dit project gaat aflopen is nu nog niet te overzien...

Van dit ontwerp is een aparte website gemaakt, te bereiken door op de mini-afbeelding te klikken.