GSD in Vendex-pand

Projectnummer: 89-013 (en 91-041)
Adres: Werfstraat - Almelo
Bruto vloeroppervlak: 2930 m2 (1e fase) en 1360 m2 (2e fase)

Eerst vindt een volledige
kaalslag plaats in het
Vendex-gebouw.Daarna ziet het er zo uit:
de receptiebalie van de
sociale dienst.De wachtruimte.
Ook dit meubilair hoorde
bij het ontwerpwerk.De nieuwe kantoren.Fris en helder.


Door ruimtegebrek in het stadhuis moest elders in de binnenstad ruimte gevonden worden voor een aantal ambtelijke afdelingen, zoals de sociale dienst, onderwijs, financiŽn, cultuur en welzijn.
Het Vendex-gebouw, dat door inkrim-ping een tweetal verdiepingen leeg had staan, leek geschikt en de onder-handelingen voor huur werden inge-zet.

Het werd al gauw duidelijk, dat de ruimtes eerst volledig "glad" gemaakt moesten worden, voordat er een compleet nieuwe herindeling voor de diverse afdelingen ingepast kon worden. Het was daarbij niet zozeer een "ontwerp-klus", maar meer een logistieke legpuzzel. De werkplekken werden aan de buitengevels gesitueerd en de minder daglicht behoeftige ruimtes, zoals spreekkamers, vergaderkamers en archieven in de "donkere" binnengebieden.

De realisatie van deze stevige klus (er moest veel overlegd worden met de werkgroepen en gebruikers) werd in twee fases geknipt. Het definitief schetsplan voor de eerste fase kwam gereed in februari 1990 en de bouw ging van start in het voorjaar van datzelfde jaar. De ingang op de begane grond verbond de eerste en tweede verdieping via trappenhuis en lift. Vooral de sociale dienst nam een stevig stuk van de 2980 m2 in beslag met 3 afdeling voor elk stadsdeel en een 12-tal spreekkamers.
De aannemer, die het allemaal realiseerde was Bouwmaatschappij Punte BV uit Enschede.
De aanneemsom bedroeg voor deze eerste fase f 806.000,- (= € 365.747,-).

De tweede fase (werknummer 91-009) besloeg de rest van de eerste verdieping (1360 m2), waardoor beide verdiepingen volledig door ambtelijke afdelingen werden bevolkt. De tekeningen voor deze tweede fase werden in oktober 1991 afgerond, de bouw in 1992 gerealiseerd en begin 1993 opgeleverd.

Zo'n 15 jaar heeft het gebruik van het Vendex-gebouw door de gemeente geduurd. Daarna verhuisden een aantal afdelingen naar de "Java-toren" en kwam de sociale dienst weer terug in het stadhuis.

Een nieuwe nog grotere verhuizing staat de ambtenaar over een aantal (?) jaren echter alweer te wachten: een nieuw stadhuis...