Wijkcentrum 't Veurbrook

Projectnummer: 82-003
Adres: Jan Tooropstraat 27 - Almelo
Bruto vloeroppervlak: 545 m2

De fundering ligt er in.Het hogere middenge-
deelte is de centrale ont-
moetingsruimte.De achterkant van het ge-
bouw.


Alle wijken krijgen in deze tijd hun eigen buurthuis, hoewel het tegenwoordig de naam "wijkcentrum" heeft gekregen.
De opbouw en indeling is als volgt: de centrale entree met garderobe en toiletten geeft toegang tot een tweetal grote ruimtes. Allereerst is er de centrale ontmoetingsruimte, een soort buurtcafé met bar- en keukenvoorzieningen. De tweede grote ruimte is de "grote zaal" met podium en bergruimte. Hier vinden de grotere publieksactiviteiten plaats.
Verder is er een peuterzaal met eigen toiletvoorziening en de nodige bijruimtes en dan nog een aantal ruimtes ter grootte van een klaslokaal voor handvaardigheid, cursussen, vergaderingen, e.d. Tenslotte is er nog een kantoorruimte ondergebracht en een personeelstoilet.
Het lijkt een vrij compleet uitgerust wijkgebouw, maar zoals dat zo vaak gaat zal er in later jaren toch weer een aantal ruimtes bijgebouwd worden.

Op 25 juni 1985 krijgt, na een onderhandse aanbesteding, aannemersbedrijf Goossen BV uit Almelo opdracht om het gebouw te realiseren voor fl 437.400,- (= € 198.484,-) exclusief BTW. De oplevering vindt op 10 januari 1986 plaats.

Zie ook krantenknipsel