Openbare basisschool "De Weier"

Projectnummer: 78-003
Adres: Vissedijk 35/C - Almelo
Bruto vloeroppervlak: 1100 m2

De zuidgevel.De kleuteringang aan de
westkant. Links is het
speellokaal.De speeltoestellen en de
zandbak zijn speciaal ont-
worpen.Het speelplein aan de
oostkant.


In navolging op de Windhoekschool en de Stapvoorde moet ook aan de Vissedijk een nieuwe openbare basisschool verrijzen.
Het zal dan ook niemand verbazen dat de scholen qua plattegrond veel op elkaar lijken, omdat ontworpen wordt volgens het beproefde Zweedse model (met een grote gemeenschappelijke ruimte temidden van de hoogste klassen. Deze ruimte kan bij de klaslokalen getrokken worden d.m.v. goed ge´soleerde vouwwanden. Ook hier is weer een podium opgenomen met creativiteitsruimte en natuurlijk de nodige documentatiehoekjes.
Aannemersbedrijf Gebr. L÷wik start met de bouw op 26 april 1979 voor de aanneemsom van fl 1.097.700,- (= € 498.115,-) exclusief BTW.
In deze eerste opzet is uitgegaan van 8 klaslokalen (waarvan 2 voor de kleuters) en een speellokaal. In later jaren wordt de school tijdelijk uitgebreid met enkele noodlokalen, die ook weer na verloop van tijd verdwijnen om plaats te maken voor een permanente uitbreiding aan de oostkant (door een andere architect).

In 2004 wordt de school wederom uitgebreid, dit maal aan de westkant en gelukkig weer volgens eigen ontwerp.

Zie ook krantenknipsel.