Uitbreiding Gemeentereiniging met Gemeentewerf

Projectnummer: 95-011
Adres: Turfkade 15 - Almelo
Bruto vloeroppervlak: 1770 m2 nieuwbouw

De Gemeentereiniging
van vr de uitbreiding.De nieuwe werkplaatsen,
stallingsruimten en kanto-
ren.Rechts naast de stoom-
wals de vergrote kantine.Hier nog even een plaatje
vanaf de andere kant.


Al in 1991 is er sprake van een uitbreiding bij de gemeentereiniging t.b.v. de gemeentewerf. Die zit op dat moment nog aan de Plesmanweg en is duidelijk te krap aan het worden. Maar het duurt nog tot 1995 voordat er serieus werk van gemaakt wordt.
Het plan dat in 1993 ont-wikkeld wordt is een ste-vige uitbreiding bij de be-staande gemeentereiniging (1900 m2) met nog eens zo'n 1770 m2. Er moeten zelfs een aantal dienst-woningen voor wijken (sloop).
Op de luchtfoto hiernaast is het bijgebouwde deel in rose aangeven en wordt het bestaande deel ook grondig opgeknapt met o.a een vergroting van de kantine.
De uitbreiding betreft vooral stallingsruimte (bijv. voor de sector "groen", e.d.) en werkplaatsen (o.a. timmer- en schilderwerkplaats) en ook enkele kantoren voor "Technische Service".

Aannemersbedrijf Goossen uit Almelo krijgt op 14 december 1994 officieel opdracht voor de bouw, voor de somma van f 998.000,- (= € 452.873,-). In 1995 wordt de bouw gestart.

In later jaren zal de gemeentereiniging geprivatiseerd worden en heet voortaan Twente Milieu.
Het terrein achter de gemeentewerf krijgt in 2002 een complete herinrichting.