Openbare K.B.O.-school "De Windhoek"
Dependance-uitbreiding met 6 lokalen en 1 speellokaal


Projectnummer: 00-025
Adres: Windslaan 14 - Almelo
Bruto vloeroppervlak: 800 m2

De fietsenstalling krijgt
deze nieuwe locatie.Rechts de bestaande de-
pendance en links, in twee
verdiepingen, de nieuwe
uitbreiding.Best wel een stevige uit-
breiding.Een plaatje van rechts
met de oude school op de
achtergrond.De gesloten achterwand
i.v.m. geluidsoverlast
van de drukke verkeers-
weg erachter.


Ook de in 1998 gebouwde dependance blijkt niet genoeg ruimte te bieden voor de Windhoekschool. Door de maatregel van klassenverkleining (21 leerlingen per klas i.p.v. 30) moeten vele scholen uitbreiden, zo ook de toch al grote Windhoekschool.
De bestaande dependance wordt derhalve uitgebreid met 6 lokalen en een speellokaal en natuurlijk de nodige bijruimten. Op de begane grond betreft dat een uitbreiding van 460 m2 en op de verdieping 340 m2. Ook nu weer moet rekening gehouden worden met de geluidsdruk van het verkeer van de Van Rechteren Limpurgsingel. Het gebouw wordt daarvoor van een uitgebreid mechanisch ventilatiesysteem voorzien.
Bouwbedrijf Steggink BV uit Reutum krijgt op 25 juni 2001 opdracht om deze bouw te realiseren voor het bedrag van fl 1.171.300,- (= € 531.513,-) exclusief BTW.
Het gebouw wordt uiteindelijk opgeleverd op 11 september 2002 door Peter Bijl.