Openbare K.B.O.-school "De Windhoek"

Projectnummer: 76-002
Adres: Windslaan 14 - Almelo
Bruto vloeroppervlak: 1080 m2

Deze foto uit 2000 laat
nog een deel van de ori-
ginele kleuren zien:
groene boeien en mais-
gele banden. De kozijnen
waren donkerbruin.Deze foto uit 2006 laat
n van de latere uitbrei-
dingen zien: een extra
klaslokaal met bijruimte.Ook hier inmiddels aan-
gepaste kleuren.Hier een uitbouw van de
personeelsruimte uit
later jaren.Aan deze gevel nog een
uitbreiding: het achterste
lokaal.


Deze openbare kleuter en basisschool is n van de eerste ontwerpen, waar ik mee te maken krijg vanaf mijn indiensttreding bij de gemeente Almelo. Het ontwerp is in concept al min of meer "rond" en afgeleid van een Zweeds model in het onderwijs: de gemeenschappelijke ruimte centraal om de vier hoogste klassen van de "bovenbouw", via vouwwanden aan deze centrale ruimte te koppelen.
Naast die gemeenschappelijke ruimte, die ook een podium en een creativiteitsruimte bevat, beslaat de plattegrond een 8-tal leslokalen en 1 speellokaal. Verder is er een patio in opgenomen om overal voldoende daglicht te krijgen, maar ook voor kleine besloten buitenactiviteiten.

Aannemersbedrijf Gebr. Lwik B.V te Almelo krijgt het werk gegund op 28 november 1977 voor de aanneemsom van fl 1.047.820,- (= € 475.480,-). Dick Suvaal houdt toezicht en zorgt ervoor dat het werk keurig op tijd wordt opgeleverd: 13 juli 1978.

De school zal in later jaren drie keer worden uitgebreid met lokalen aan de achterzijde, de zijkant en een uitbouw aan de voorzijde. Toch zal dat nog niet voldoende blijken te zijn en zal de school nog twee keer uitgebreid worden door middel van een dependance op het eigen schoolterrein.