Openbare K.B.O.-school "De Windhoek"
Dependance met 3 lokalen


Projectnummer: 97-012
Adres: Windslaan 14 - Almelo
Bruto vloeroppervlak: 390 m2

De klaslokalen kijken uit
op de bestaande school.Links is het begin van de
gesloten geluidsmuur te
zien.Een kijkje in de gang.Een kijkje vanuit een klas-
lokaal. Let op de dubbele
rij zware suskasten.


Odanks de lokaaluitbreidingen van de Windhoekschool is er nog steeds lokaaluitbreiding gewenst. Het bestaande schoolgebouw biedt geen geschikte aanbouwmogelijkheden meer, maar het schoolterrein is groot genoeg en dus wordt het een dependance, die met "de rug" (een gesloten geluidwerende metselwerkwand) naar de drukke verkeersweg, de Van Regteren Limpurgsingel, wordt gebouwd.
De dependance bestaat uit 3 klaslokalen, een personeelsruimte, computerruimte, entree, c.v.-ruimte, werkkast, meterkast, 2 toiletgroepjes en een personeelstoilet.
Vanwege de geluidsoverlast vanaf de drukke verkeersweg moet het ventilatiesysteem via extra zwaar dempende suskasten geregeld worden en geluiddempers op de ventilatiepijpen op het dak.

Aannemersbedrijf Gebr. L÷wik uit Almelo is bij de aanbesteding van 9 april 1998 de laagste inschrijver met fl 448.000,- (= € 203.294,-) exclusief BTW en krijgt het werk gegund.

Ook deze dependance zal niet voldoende blijken en zal in 2001 uitgebreid worden met nog eens 6 lokalen en een speellokaal.