Wijkservicepunt en Peuterspeelzaal in De Riet
(Aangebouwd tegen wijkcentrum De Schöppe)


Projectnummer: 02-002
Adres: Hoek Clematisstraat / Kamperfoeliestraat - Almelo (De Riet/Nieuwland)
Bruto vloeroppervlak: 415 m2 (wijkservicepunt: 125 m2; peuterspeelzaal: 290 m2)

Het nog lege perceel. De
boom en het gasregelsta-
tion in het midden moeten
nog verwijderd worden.Helemaal links achter de
boom het wijkcentrum De
Schöppe. Dan aansluitend
met de blauwe deuren het
wijkservicepunt en op de
hoek de peuterspeelzaal.Hier de peuterspeelzaal
in zijn geheel. Rechts is de
groene opbouw van de
sportschool nog te zien.


De voorbereidende planontwikkeling van het wijkservicepunt en de peuterspeelzaal op deze plek heeft een lange historie.
Al in 1994 was deze plek gereserveerd voor dit soort uitbreidingen aan het bestaande wijkcentrum De Schöppe, dat op zijn beurt weer gekoppeld was aan de basisschool De Reigershöfte (later brede buurtschool De Kubus).

In januari 2002 komt bij ons het eerste serieuze verzoek binnen om een inschatting te maken van het benodigd oppervlak voor een wijkservicepunt en een peuterspeelzaal met een globale kostenraming. Het programma van eisen voor beide onderdelen is ook globaal bekend.
Gedurende het hele jaar 2002 is het plan onderhevig aan wijzigingen in het programma van eisen, vooral wat het wijkservicepunt betreft. Het blijkt onduidelijk wie er uiteindelijk in het wijkservicepunt een plek gaat krijgen. In eerste instantie gaat het om de participanten politie, woningbouwvereniging, buurtwerk, sportwerk en groen- en woonomgeving. Ook varianten met een verdiepingslaag worden in overweging genomen. De peuterspeelzaal heeft het budget redelijk vlot beschikbaar, maar moet dan in feite wachten op een definitieve besluitvorming voor het wijkservicepunt, waarvoor het budget nog steeds niet rond is.

In het voorjaar van 2003 hakt Henk Nijkamp de knoop door en kan er eindelijk met de planuitwerking begonnen worden. Overleg met de diverse partijen en stedebouw leveren telkens wijzigingen en nieuwe gezichtspunten op. Zo komt vanuit stedebouwkundige hoek de wens wederom voor een tweede bouwlaag, nu met woningen, maar er is geen woningbouwverening, die daar "trek in heeft". De basisschool (inmiddels "brede buurtschool") De Reigershöfte komt met het verzoek om aan de Kamperfoeliestraat een definitieve toegang tot de school te maken, compleet met een zogenaamde "Kiss and ride"-zone voor de breng- en afhaalouders. Bovendien wil de school de bij het wijkcentrum behorende vrijstaande berging slopen om meer "openheid" naar het binnenterrein te krijgen. Als extra partij komt nu ook de Sportschool in beeld, die een onderkomen krijgt op het naastgelegen gymlokaal en ook zo zijn eigen wensen heeft.
Eind 2003 wordt het ontwerp van de peuterspeelzaal op verzoek van deze organisatie nogmaals drastisch gewijzigd. De ronde speelruimte op de hoek wordt rechthoekig en op een andere plek binnen het plan ondergebracht.

Begin 2004 liggen de nieuwe plannen gereed, worden de kosten nog eens doorgerekend en kan na een aantal besprekingen en kleine aanpassingen eindelijk het bouwplan via een bouwaanvraag 1e fase in juli 2004 worden ingediend.
Ook deze procedure verloopt traag, met veel oponthoud en onduidelijkheden, waardoor er pas in februari 2005 mondelinge goedkeuring welstand komt!
De definitieve opdracht voor de bouw gaat uiteindelijk op 13 september 2005 uit. Bouwbedrijf Karsten BV uit Vroomshoop krijgt de opdracht voor de aanneemsom van € 424.000,- exclusief BTW. Leon Bekhuis van onze afdeling houdt toezicht. De oplevering vindt plaats op 8 juni 2006.

De plattegronden:
    Het wijkservicepunt krijgt een eigen entree met de nodige kantoorruimtes (4 stuks), een spreek/vergaderruimte, een toilet met voorruimte, eigen energie-voorziening en een verbindingsgang tussen wijkcentrum en peuterspeelzaal.

    De peuterspeelzaal heeft een eigen hoofdentree, maar ook een uitgang aan de kant van de Sportschool, met een afgeschermde verbinding naar het speelterrein aan de binnenzijde van het terrein, grenzend aan het schoolplein van de peuters van de Reigershöfte. Aan de middengang zijn de twee groepsruimten en de "drukke" ruimte gelegen. Verder is er een ruim kantoor op de hoek bij de ingang, een kitchenette in de entreehal, de nodige sanitaire ruimtes voor kind en personeel en een aantal bergingen. Uiteraard ook hier een eigen energievoorziening met meterkast.

Voor de vormgeving is het wijkcentrum De Schöppe uitgangspunt geweest, met soortgelijke rode boeien bij de peuterspeelzaal, maar kregen de entrees van elk onderdeel een eigen kleur: het wijkcentrum rood, het wijkservicepunt blauw en de peuterspeelzaal okergeel.

Zie ook krantenknipsel.